www.cursillo.hu

Mi a Cursillo?

A cursillo (spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Hazánkban nemzedékeknek nem volt módja megismerni azt a talajt, amin az európai civilizáció kivirágzott. Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a cursillo, ami egy rövid, intenzív, bentlakásos rendezvény. Három és fél nap alatt (csütörtök 17:30-tól vasárnap 17 óráig tart; teljes ellátással, díjmentesen) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak.


 A cursillót az Isteni Ige Társasága (Verbiták) Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házában tartjuk, Budatétényben: 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5.


 A cursillo nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót a katolikus egyház szervezi, de nagyrészt világiak tartják. Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevők nemétől, családi helyzetétől, felekezetétől, korától, képzettségétől és társadalmi helyzetétől, sőt vallásossága mértékétől függetlenül is érvényes, és nem ritkán lelkesedést kelt. Mára több tízezer ember végezte el a cursillót hazánkban.

A cursillo inkább lelki élmény, megrendülés a résztvevőknek, mint tudás megszerzése, bár az is. Szeme előtt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, mint egy személyes vallásos élmény. Mivel élmény, a cursillót nem lehet könyvekből megtanulni, vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki átélte.

A cursillo a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A cursillo új barátságokkal és új közösségekkel is megajándékozhatja az embert.

A cursillo azokat az aktív embereket hívja, akik hatással vannak környezetükre. A részvételt - tapasztalataink alapján - a 25 és 65 év közötti korosztálynak javasoljuk. A cursillo célja, hogy az erkölcs megerősítésével javuljanak a közállapotok, és Magyarország újra keresztény legyen.

A cursillókat adományokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. Adományozni a cursillo alatt (névtelenül) és később is lesz lehetőség.

Bannerek
  Mária Rádió   Mária Út   Verbiták     Szent István Társulat   Keresztény Értékmegőrző Egyesület